Sång och opera utbildning vid Musik och Operahögskolan vid Mälardalens högskola

Under flera fantastiska år med sångundervisning på min gamla skola, Operahögskolan i Stockholm, tog jag beslutet att lämna den för att ge plats åt det konstnärliga ledarskapet vid Mälardalens högskola.

Min nuvarande arbetsplats är på Västerås slott, Musik- och Operahögskolan vid Mälardalens Högskola, med Kammarmusikprogrammet och den nystartade operautbildningen Kammaropera, där jag delar min tid mellan det konstnärliga ledarskapet och min sångundervisning: Här får jag både skapa, driva och organisera konstnärlig utbildning.

►  Kammarmusikprogrammet inriktning sång

►  Kammaropera

Efter många år i branschen, först som student, sedan ute på fältet och efter det genom sångundervisning på högskola, är jag väl förberedd för uppdraget. Här är jag omgiven av ett super-kompetent lärarlag och fantastiska studenter!

I maj 2014 fick vi det glädjande beskedet att vi erhållit examensrätt för konstnärlig kandidatexamen och ger nu denna treåriga utbildning i kammaropera.

 

Kammaropera

Hur översätter man operans magi till ett mindre format utan stor orkester? Genom kammaropera! En föreställning som enkelt kan spelas i olika miljöer, men utan avkall på kvalitet.

Lena Hellström-Färnlöf är konstnärlig chef för Kammaroperautbildningen vid Musik- och Operahögskolan i Västerås. Studenterna samarbetar med musikerna vid kammarmusikprogrammet och gör olika typer av föreställningar.  Kammaroperautbildningen utgår från en helhetssyn på vad en operasångare behöver för att kunna lyckas i sitt framtida yrkesliv. Utbildning i sång, instudering och scenisk träning är grundstenarna. Men studenterna får också med sig andra verktyg som auditionteknik, repertoarkännedom, konsertpraxis, repertoarval, klädsel, attityd och mycket annat. Utbildningen ger också god fysisk träning bland annat genom dans, fäktning och stage fighting. Undervisningen leds av Lena Hellström-Färnlöf i samarbete med flera välrenommerade musiker, till exempel pianisterna och instuderarna Bengt-Åke Lundin och Magnus Svensson. Artister med internationella karriärer ger också masterclasses för studenterna.

Studenterna arbetar både med konserter och föreställningar. Ett av projekten som gjorts inom ramen för Kammaroperautbildningen är den nyskrivna operan Riddartornet av Carl Unander-Scharin. Ett projekt som initierades av Lena Hellström-Färnlöf där Unander-Scharin specialskrev verket för de fyra studenterna. Librettot skrevs av Magnus Florin och Nils Spangenberg regisserade.

Librettot baseras på E. J. Stagnelius pjäs med samma namn. Riddartornet var ett konstnärligt utvecklingsprojekt där konsten och pedagogiken skulle berika varandra. Därav det täta och unika samarbetet mellan kompositör och sångpedagog, senare även sångpedagog och regissör. Projektet genomfördes i samproduktion med Vadstena-akademien och Västmanlands teater och hade urpremiär den 12 juni 2018.

I början av juni 2020 kommer studenterna vid Kammaroperautbildningen att sätta upp föreställningen Mozarts kvinnor, ett projekt som framförs både i Västmanlands teater och på Confidencen/Ulriksdals slottsteater.