Mozarts kvinnor

Mozarts kvinnor – kammaropera med operastudenterår 1, på Musik- och operahögskolan vid Mälardalens högskola

Mozart letar utklädd till Papageno efter sin efterträdare. En vadslagning sätter igång en räcka förvecklingar där samtliga sökande avslöjar sina innersta tankar och känslor för varandra. Giovannis lust efter kvinnor och makt kommer på skam och Mozart utnämner till slut sin rättmätiga arvtagare…

fotograf: Jonas Bilberg

I föreställningen Mozarts kvinnor blandas arior och ensembler från olika Mozartoperor. Medverkande är förstaårsstudenter från Kammaroperautbildningen vid Musik- och operahögskolan vid Mälardalens högskola.

Idén till föreställning har sin utgång i tesen: Hur konsten lyfter pedagogiken och hur pedagogiken lyfter konsten och denna gång med perspektivet utifrån impulser. En sångstudent behöver medvetandegöra dessa impulser sångligt, musikaliskt och sceniskt för att de fritt ska kunna användas på scenen i stundens ingivelser.

Föreställningens handling har improviserats fram, nya texter har skrivits och recitativen har helt tillkommit genom improvisation. Tillsammans med regissör Patrik Sörling och musikaliskt ansvarig Bengt-Åke Lundin har vi som team haft ett nära samarbete med att integrera impulser i vårt konstnärliga arbete utifrån sceniskt, musikaliskt och sångtekniskt perspektiv.

Redan från start fanns med att i handlingen skulle både historiska och dagsaktuella frågeställningar finnas med. Ytterligare en utmaning gjorde sitt intåg i Covid-19 tiden: ”Se men inte röra” blev en konstnärligt instruktion från mig till regissör. Här har raffinerade lösningar vuxit fram med armlängdens avstånd till och med i kärleksduetter! Det blev snabbt ett pedagogiskt moment som faktiskt lyfter konsten!

Produktionen har framförts på Västmanlands teater och på Confidencen, Ulrikdals slottsteater, Stockholm

Lena Hellström-Färnlöf

Teaser från föreställning på Västmanlandsteater, juni 2020:

Förkortad version av Mozarts kvinnor på Confidencen, Ulriksdals slottsteater, sep 2020

Läs mer:

Musik: W. A. Mozart
Musikaliskt ansvarig och dirigent: Bengt-Åke Lundin
Regi och koreografi: Patrik Sörling
Idé och konstnärlig chef: Prof. Lena Hellström-Färnlöf
Piano: Elvira Börlin
Instudering: Magnus Svensson och Bengt-Åke Lundin
Sångpedagog: Prof. Lena Hellström-Färnlöf

I rollerna:

Aloisia – Alba Gutierrez Malmbom – koloratursopran
Aminta – Karin Mobacke – sopran
Elvira – Sara Bäck – mezzosopran
Ottavio – Carl-Johan Falk – tenor
Papageno – Andreas Wagner – baryton
Giovanni – Marcus Bartoletti – baryton

I föreställningen medverkar sångare från Kammaroperautbildningen, år 1, på Musik- och operahögskolan vid Mälardalens Högskola. Fotograf: Jonas Bilberg

Läs programbladet här (pdf)

Läs mer här