Carl-Johan Falk

Carl-Johan Falk, tenor. 2:året på Kammaroperautbildningen på Musik- och operahögskolan vid Mälardalens högskola

Förmånen att studera sång för Lena har i grunden förändrat min syn på sången och min självbild som utövande konstnär.

Hon har gett mig färdigheter som sångteknik, språk, uttryck och gestaltning mm  som behövs men framförallt har hon visat hur allt detta samverkar i den konstnärliga processen och gett nycklar till  hur jag själv kan vara med och påverka den i positiv riktning. 

Det har gett mig både självförtroende, tillit till min egna förmåga och trygghet att våga och vilja fortsätta att utvecklas som sångare och konstnär.

Lena har stor kunskap och är en mycket duktig pedagog. Hennes lektioner präglas av generositet, lyhördhet, osviklig optimism och tilltro till ens förmåga, och allt genomsyras av hennes sprudlande energi som smittar. Det är roligt, utmanande och otroligt givande att få studera för henne.