Jag och Good Company

Good Company Artist Management startade i slutet av 2007 och har på kort tid etablerats på den internationella marknaden, i Skandinavien är vi en av de ledande agenturerna. Vår ambition är att erbjuda artister inom främst det klassiska området ett heltäckande stöd i deras konstnärliga utveckling och karriär. Good Companys artistlista innehåller flera välrenommerade  internationella artister; sångare, dirigenter, regissörer och instrumentalister som alla erbjuds professionell och personlig management service. I vårt kontaktnät finns operahus och konsertarrangörer över hela världen, med tonvikt på Europa och USA.

Verksamheten kommer under 2012 att utvidgas med Touring management i första hand inriktad på ensembler och orkestrar som vill turnera i Skandinavien.

Jag och Good Company