Styrelser och nätverk

► World Voice (Styrelsen)

► Konstex (Nätverk för högskolor och universitet som bedriver utbildning med konstnärlig examensrätt)

► Advisory board Smålands operan

► VMU Vänförening för Västerås Sinfonietta (Styrelsen)