Mental träning och NLP

Redan i 25-årsålder blev jag intresserad av mental träning och startade på kurs för Lars-Eric Uneståhl. Dels genom Örebro universitet men också privat. Nu är det ett välkänt begrepp men när jag började var det nästan något som ansågs suspekt. Först vände sig den mentala träningen till idrottare men ganska snart även till en större grupp som ville utveckla den mentala förmågan genom träning. Böcker med titeln ”The inner Game of Tennis”, fick efterföljare som ”The inner Game of Music”. Att googla på mental träning ger otroligt många träffar, att använda sig av mental träning kräver just mycket träning men är väl värt mödan.

NLP – Neuro Lingvistisk Programmering

Jag slutar aldrig att fascineras över de resurser som vi har inom oss! Det är en anledning till att jag tagit en practitioner och en master business i NLP. Kortfattat kan det beskrivas att det finns mängder med tekniker och modeller som tagits fram genom att studera hur framgångsrika personer gör, tänker och känner när de lyckas med det som andra inte lyckats med.

  • Neuro – nervsystemet, där vi upplever världen genom våra sinnen
  • Lingvistisk – Våra verbala och ickeverbala kommunikationssystem som kodar, ordnar och skapar mening.
  • Programmering – de sätt som vi väljer för att organisera våra tankar och handlingar för att uppnå resultat.

Det finns flera grundantaganden inom NLP där ett är:

Varje individ har inom sig de resurser de behöver för att göra önskade förändringar.

Ett annat:

En utgångspunkt för utveckling är att ha bestämt i vilken riktning man ska utvecklas. Här skulle ett Nalle Puh citat vara: ”Om du vet vad du letar efter är chansen stor att du hittar det!”

Om jag vet vad jag letar efter är chansen stor att jag hittar det!

Att förstå och använda språkmönster som t.ex. tänkandet av delar och helhet, att alltid se multipla perspektiv, att upptäcka språkmönster som t.ex. orsak och verkan, generaliseringar, utelämnande av fakta eller omramning för att se en situation eller tanke på annat sätt. Att alltid ha med tanke, kropp och hjärta! Eller att hantera och påverka tillstånd! Det är ett axplock av färdigheter, som utvecklas genom några av alla verktyg inom NLP, för att gå vidare i personlig utveckling och professionellt mästerskap.

Det som konstnären aldrig slutar med är frågorna om hur konsten ytterligare kan nå nya höjder! En bärande fråga inom NLP är: ”Vad är skillnaden som gör skillnad?” Att väva in NLPför mig som pedagog ger strålande resultat och det passar så fantastiskt bra för sångare!