Sång och opera utbildning vid Musik och Operahögskolan vid Mälardalens högskola

Under flera fantastiska år med sångundervisning på min gamla skola, Operahögskolan i Stockholm, tog jag beslutet i december 2010 att lämna den för att ge plats åt det konstnärliga ledarskapet på Musik- och operahögskolan vid Mälardalens högskola. Min nuvarande arbetsplats är på Västerås slott, avdelningen för musik vid Mälardalens högskola, där jag delar min tid mellan det konstnärliga ledarskapet och min sångundervisning: här får jag både skapa, driva och organisera konstnärlig utbildning. Efter många år i branschen, först som student, sedan ute på fältet och efter det sångundervisning på högskola är jag väl förberedd för uppdraget. Här är jag omgiven av ett super- kompetent lärarlag och fantastiska studenter!

Kammarmusikprogrammet inriktning sång, 180 hp

Kammaroperautbildningen, 120 hp

Studenterna om läsåret 2017/2018 på Kammaroperautbildningen

Huvudinstrument fortsättning inriktning sång

Studentkommentarer med ljudklipp