Styrelser och nätverk

► World Voice (Styrelsen)

► Konstex (Nätverk för högskolor och universitet som bedriver utbildning med konstnärlig examensrätt)

► Styrgruppen för RUM (Riksförbundet för unga musiker, styrgrupp)

► VMU Vänförening för Västerås Sinfonietta (Styrelsen)

► MDH Kulturförening (Styrelsen)