”Hennes entusiasm är vad man önskar av en lärare men inte kan förvänta sig”, Andreas Wagner

Lena är så pass engagerad i sina elever att hennes entusiasm är vad man önskar av en lärare men inte kan förvänta sig. Jag får lektioner av henne två gånger i veckan, jag kan mejla och ringa henne om jag har frågor beträffande min sång och hon kommer på alla skolans konserter. Den följande lektionen får jag feedback och vi jobbar vidare för att jag ska bli tryggare i min roll och en skickligare sångare. Hon smittar mig alltid med hennes enorma positiva energi och jag har under mina två studieår fått så mycket att jag nästan blivit självförsörjande.

Lena ger mig alltid en god självkänsla och en stor glädje att få hålla på med musik och sång med henne som lärare.

Andreas Wagner – baryton
Student på Kammarmusikprogrammet år 3.