”Jag fick viktiga sångtekniska verktyg av henne”, Joa Helgesson

Joa Helgesson, Barbiere di Siviglia, Rossini

”Att jag fick viktiga sångtekniska verktyg med mig av henne har visat sig senare i mitt yrkesliv, eftersom jag alltid snabbt kunnat ta till mig instruktioner av dirigenter och coacher och jobba med många färger av rösten. Jag har lärt känna min rösts alla olika sidor, med andra ord. Där har MDH en stor tillgång, en lärare som engagerar sig i varje elevs individuella utveckling med ändlös energi och stort samlat kunnande.

När vi MDH-are som kom in på Operahögskolan fortsatte att jobba med Lena och det blev tydligt hur vi konstant utvecklades, dröjde det inte länge förrän andra elever valde att ha henne som pedagog.”

Joa Helgesson heter jag, jag gick Kammarmusikerutbildningen 2003-2005 och avslutade studierna ett år i förväg i och med att jag kom in på Operahögskolan i Stockholm. Sedan jag tagit min examen hösten 2008 har jag varit antagen vid operastudion i Zürich, vid the National Opera Studio i London, baryton vid Landestheater Schleswig-Holstein under snart tre års tid samt haft en mängd frilansuppdrag, både inom opera och konsert. I Sverige har jag bland annat gästat Göteborgsoperan, Stockholmsoperan och Berwaldhallen. Om jag räknar alla små och stora roller jag sjungit på scen är jag uppe i snart 40 roller. Det är roligt, men krävande, och förutsätter ett mycket medvetet och disciplinerat arbete. Det finns egentligen bara ett grundläggande tips jag kan ge den som vill satsa på en karriär inom opera: en god sångteknik är nyckeln till allt. Att kunna ge sig hän på scenen och ge känslorna fritt spel förutsätter att rösten fungerar som den ska, annars blir det plågsamt för både pubilk och sångare.

Lena Hellström-Färnlöf som var min sångpedagog på Kammarmusikutbildningen och även mitt eget val när jag började på Operahögskolan, har gett mig en grundläggande röstkännedom som jag har kunnat vara tacksam för under åren. Tillsammans utforskade vi de byggstenar som utgör grunden för operasång och i och med att Lena aldrig låtit skygglappar stå ivägen för sin genuina passion och nyfikenhet fick jag en heltäckande bild av röstens olika funktioner som jag kunnat ta med mig och omsätta i praktiken när dirigenter och coacher har efterfrågat vissa typer av färger, nyanser eller uttryck.

Det är också vansinnigt roligt att kunna utforska rösten, att medvetet prova nya klanger och hitta resonans och klang för olika typer av repertoar. Teknik jobbar man med hela sitt sångarliv.

Hos Lena upplevde jag äkta sångglädje, eftersom det är en fantastisk känsla att känna hur träning ger resultat och uppleva hur rösten lyder och flödar fritt.

Joa Helgesson – baryton