MDU Artistic research

10 januari 2022

Staffan Sandström skrev på sin Facebook:

”Sedan 1:a januari 2022 har Mälardalens högskola bytt status till universitet, musik- och operaverksamheten har därför ändrat namn till Musik- och operahögskolan, Mälardalens universitet!

Väldigt glada nyheter är nya långsiktiga strategiska medel för konstnärlig forskning inom Västerländsk konstmusik och opera, vilket möjliggjort att ytterligare eminenta personer knutits till det redan förstklassiga lärarlaget!

Nils Spangenberg, professor Kammaropera

Simon Crawford-Phillips, professor Kammarmusik (foto: Urban Jörén)

Francis Perron, gästprofessor Kammaropera/Kammarmusik

Patrik Sörling, universitetslektor Scenisk gestaltning och rörelse

Hedvig Jalhed, universitetsadjunkt Kammaropera/Kammarmusik (foto: Mattias Rylander)

Göran Fröst, universitetsadjunkt Kammarmusik, lärare viola (foto: Nikolaj Lund)

Samtliga kommer både att undervisa och forska, förutom Francis som exklusivt kommer att äga sig åt konstnärlig forskning.

Övriga lärare är:

Asuka Nakamura, instudering

Bengt-Åke Lundin, instudering

Magnus Svensson, instudering

Bartosz Cajler, violin

Ola Karlsson, cello

Mats Nilsson, kontrabas

Peter Fridholm, flöjt

Verity Gunning-Olsson, oboe

Emil Jonason, klarinett

Henrik Blixt, fagott

Johan Ahlin, horn

John Axelsson, trumpet

Håkan Björkman, trombon

Karl-Johan Elf, tuba

Lena Hellström-Färnlöf, sång

Staffan Sandström, piano

Johan Hammarström, orgel

Björn Linnman, musikteori

Mattias Lundberg, musikhistoria”

https://www.mdh.se/utbildning/omraden/musik-och-opera#mdu