Mozarts Kvinnor

6 juni 2020.

Vad behöver en sångstudent under sitt första år på en operautbildning? Hur kan syftet med utbildningen leda till en adekvat förberedelse inför ett framtida yrke. Hur kan jag ytterligare gå vidare i min forskning och borra i min tes: Hur konsten lyfter pedagogiken och hur pedagogiken lyfter konsten?

Med dessa frågeställningar och tankar började projektet och produktionen Mozarts kvinnor att växa fram.

Opera är en konstform där integration mellan privatlivets naturliga impulser och känslor ska omvandlas så att det i stunden upplevs naturligt och improviserat för publiken. Känslor ska kanaliseras genom sångaren till publik men får inte stoppas upp av hur vi privat upplever våra känslor. Uttrycket
ska vara personligt men inte privat.

Det finns oändligt många sätt att medvetandegöra detta för sångstudenter men ett har vuxit fram under läsåret i projektet Mozarts kvinnor för sångstudenterna på Kammaroperautbildningen på Musik- och operahögskolan vid Mälardalens högskola.

Att bygga sångsjälvförtroende parat med kunskapen om sångkonst för att blir en mästare i att kunna lita på den konstnärliga intentionen och då vara förmögen att fullfölja den är en av undertexterna i tesen: Hur konsten lyfter pedagogiken och hur pedagogiken lyfter konsten?

Bl.a. har studenterna under året haft förmånen att jobba med Gregor Bergman i operaimprovisation och med Maria Hidman i dans, allt för att utveckla impulser och intentioner från text
och/eller musik.

Ytterligare en brygga var när Philip Zandén gästade vår utbildning och arbetade med hur text möter musik. Precis som för skådespelaren behöver sångaren samma impulser och fullföljande av dessa för att ge dramat trovärdighet. Philip är inte bara en av våra absolut främsta skådespelare utan även en
fantastisk pedagog och med stor känsla för musik.

Det musikaliska materialet till Mozarts kvinnor har valts utifrån att det ska vara utvecklande och lagom utmanade repertoar för våra sex sångstudenter. Utdrag ur olika Mozartoperor har
använts med alltifrån arior, duetter till två stora sextetter där hela klassen sjunger samtidigt.

En fingerad handling har improviserats fram och då har sångarna skrivit ny svensk text till musiken. I wienklassisism för recitativen handlingen framåt och ariorna beskriver känslan. Texten som förbinder ariorna för att handlingen ska förstås har även den improviserats fram, först i tal och därefter i sång, för
att sedan läggas fast. I arbetet med improvisationen av sångrecitativen har den musikaliska grunden hämtats och inspirerats från operaimprovisationernas lektioner. I dettaarbete har även Bengt-Åke Lundin, musikaliskt ansvarig och dirigent i projektet och vår teorilärare Björn Linnman varit
delaktiga. I dansundervisningen med Maria Hidman har bl.a. arbete med hur kroppen uttrycker känslor varit ett delmoment.

I musikdramatik anser jag och även favoriserar när vikten verkligen både läggs på text och musik. Här har Patrik Sörling, med ett förflutet som dansare på bl.a. Göteborgsoperan under flera år och som operaregissör under lång tid hittat en underbar mix med text och musik. Musikdramatik som även pedagogiskt lyfter konsten. I Mozarts kvinnor hade vi redan från start bestämt att både historiska och dagens perspektiv skulle finnas med. Ytterligare en utmaning gjorde sitt intåg i Covid 19 tiden:
”Se men inte röra” blev en konstnärlig instruktion från mig till regissör. Och här har raffinerade lösningar vuxit fram med armlängdens avstånd till och med i kärleksduetter! Det blev snabbt ett pedagogiskt moment som faktiskt lyfter konsten.

Planen var från början att ha med en instrumentalensemble men tyvärr har vi strukit det då vi anser att det blir för många personer på plats samtidigt.

Ett viktigt moment för operasångare är att kunna följa och lyftas under repepetitioner och föreställningar av dirigent. Lösningen för oss är att Bengt-Åke som tidigare planerats dirigerar men att vår alumn, pianisten Elvira Börlin spelar piano. Naturligtvis från orkesterdiket. Bengt-Åke spelar recitativen från dirigentpulten vilket är vanligt i denna tidsperiod av musik.

Jag vill även lyfta våra instuderingslärare Magnus Svensson och Bengt-Åke Lundin, två av Sveriges absolut bästa pianister, som jobbat med våra sångare under flera läsår.Lektioner i teatersminkning har givits online via Skype av Anna Lilja, sminkös vid Göteborgs operan.

Själv har jag givit otaliga sånglektioner, senaste månaderna via Zoom och Teams vilket fungerat toppen bra! Men jag längtar till då vi är tillbaks i virusfria förhållanden igen. Det är en resa, en underbar resa, att få följa och handleda en sångstudents förlustelser och vedermödor. Flera möten varje vecka under
många, många år där sångteknik, artisteri, holistiskt synsätt och coaching vävs in.

Ovärderligt är att få vara i ett hus och på scen där förutsättningarna är perfekta för denna konstform, där all teknik finns och härlig rymd i rummet. Ett magiskt moment för oss sångare är när vi för första gången i en produktion för sjunga och agera med rätt satt ljus! Att låta rösten få vingar i ett större rum är också så härligt när sången sitter på plats.

Vi har ett ovärderligt samverkansavtal mellan Västmanlands Teater och Mälardalens högskola där hela tre veckor per läsår står till vårt förfogande på denna underbara teater, så generöst!Detta år kommer vi att ha genrep, premiär och en föreställning men med endast 12 personer i publiken.

Vi har inga inbjudna gäster i salongen denna produktion som skulle kunna varapresumtiva arbetsgivare och agenter. Men föreställningen kommer att dokumenteras och vissa delar når då ut i etern.
Detta tack vare vår fantastiska högskola.

Vi håller tummarna för att den planerade föreställningen i mitten av september av Mozarts kvinnor på Ulrikdals slottsteater, Confidencen kommer att kunna genomföras.

Det har varit en fröjd för oss i teamet: jag, Patrik och Bengt-Åke att arbeta med produktionen Mozarts kvinnor. Coronaviruset till trots har ändå givit våra underbara sångstudenter en riktigt bra och högkvalitativ utbildning som både leder till ett livslångt lärande och en förberedelse inför kommande engagemang.

Program Mozarts kvinnor korr 3 juni V20 (PDF)

Om Lena Helltröm-Färnlöf, en av Sveriges främsta sångpedagoger:

Utbildad vid Operahögskolan i Stockholm och Musikhögskolan i Göteborg. Sjungit allt ifrån tidig medeltidsmusik till ultramodern nyskriven i små och stora konstellationer, opera, barnopera, kammarmusik, solist med orkestrar, solist i sakrala verk både i Sverige och utomlands.

Efter många år i branschen, först som student, sedan ute på fältet som konsert- och operasångerska ägnar sig Lena nu sig exklusivt åt sångundervisning.

Professor  och excellent teacher, undervisar professionella sångare och studenter i alla röstfack, ger regelbundet masterclasses nationellt och internationellt.

Agerar ofta sakkunnig i jurys och är artistisk rådgivare i agenturen Good Company.

Lena  är en uppskattad konferenciär i konsert och operasammanhang.